Středa, 17 dubna, 2024
Alternativní medicína

Elektroakupunktura opět na scéně

Poslední měsíc vychazejí v českých médiích senzační články o nové terapii dětské obrny, kterou praktikuje MUDr. Peter Olšák ve světově proslulé Dětské léčebně Vesna v Janských Lázních. Český rozhlas tak 1. února přišel s titulkem „Český doktor léčí ochrnutí kombinací akupunktury a elektroléčby. O jeho metodu je zájem v zahraničí„. O několik dní později již doktor Olšák sedí ve studiu České televize a hovoří o „své“ metodě elektroakupunktury.

Hned na začátku je nutno podotknout, že z jakéhosi důvodu je akupunktura v České republice od roku 1981 metoda „lege artis“ a její praktici se sdružují v České lékařské akupunkturistické společnosti fungující v rámci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Akupunkturu mohou provádět lékaři, kteří získali specializaci v některém z klinických oborů včetně oboru všeobecného lékařství a absolvovali zvláštní přípravu.
Metoda elektroakupunktury se u pacientů používá více než pět let a u dětí se používá necelé tři roky.

Olšák svou metodu nazval Active ENF, nebo Elektroakupunkturní nervosvalová facilitace. Při ní napíchne pacientovi akupunkturní jehly a poté pomocí přístroje přivede do akupunkturních jehel elektrický proud. To pacienti vnímají jako mravenčení a při větší intenzitě dochází také k viditelným svalovým kontrakcím.
„Proud pomáhá dráhám v těle, které jsou poškozeny, aby lépe fungovaly.“ Myslel tím snad „meridiány“?

Předsednictvo České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně pokládá metodu „Elektroakupunctura dle Volla“ za nevědeckou, v roce 2001 a 2002 vyvinulo opakovaně tlak na akupunkturistickou společnost ČLS JEP, aby zrušila svoji eklektroakupunkturistickou sekci, protože její existence je v rozporu s posláním a tedy se Stanovami ČLS JEP. „Olšákova elektroakupunktura“ se ale z neznámého důvodu zdá být v pořádku.
Doktor Olšák metodu nadále rozvíjí ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci. Loni v listopadu prošel úspěšnou obhajobou projekt Technologické agentury ČR na Univerzitě Palackého v Olomouci, ve kterém se údajně podařilo vyvinout a vyzkoušet účinné vylepšení metody.

Podle dosavadních zkušeností prý nemá léčba vedlejší účinky a vykazuje pozitivní výsledky. V žurnálu Acupunctura Bohemo Slovaca Olšák píše:
„Změnu hybnosti a také vnímání je možné sledovat už od prvních aplikací. V řadě případů dochází k výrazným změnám motoriky po prvních týdnech léčby. V posledním roce byla použita léčba akupunkturou a elektroakupunkturou u více než 50ti dětských pacientů na ambulanci rehabilitačního odd. FN Olomouc a v dětské léčebně Vesna v Janských lázních. Jednalo se převážně o pacienty s motorickými poruchami a poruchami vnímání, řada z nich s velmi závažnou prognózou. Účinky aplikací jsme monitorovali pomocí videodokumentace a klinickým vyšetřením. Podařilo se nám dosáhnout zlepšení motoriky u většiny pacientů (více než 70%). U některých diagnóz – např. centrální hypotonický syndrom, je zlepšení motoriky detekovatelné dokonce u více než 90% dětí, pokud se jedná o pacienty mladší než 2 roky.“

Říkáte si „To je skvělé! Kde si můžu přečíst studii?“
Bohužel, pan doktor není fanouškem EBM, ani publikování v odborných časopisech. Místo toho dává rozhovory do médií.
V únoru 2021 na stránkách Homeopatické lékařské asociace zveřejnil článek s názvem „Výhody a úskalí medicíny, založené na důkazech (EBM)„, ve kterém se můžeme dočíst, že jsme „lékařské umění nahradili „tvrdou vědou““ a že „pár výjimek tvoří obory, jako jsou například: psychologie, rehabilitace, akupunktura a další, i když i v těchto odvětvích medicíny je snaha přesunout umění léčby na okraj oboru.“ Poukazuje na to, že „medicína je v západní společnosti velkým byznysem“ a propojuje ji s BigPharma. Dále píše o spásné intergrativní medicíně a o tom, že se nenechá zastrašit tím, že mu budou někteří kolegové vnucovat, že je nevědecký a šarlatán. V závěru článek korunuje citacemi z knihy Bůh a peníze (Grün A., Zeitz J., Gott, Geld und Gewissen, 2011) a apeluje na „přírodní“ přístup v léčbě.

Jaké jsou tedy aktuální výsledky jeho metody? Lze se o nich někde dočíst? Podle vedení Státních léčebných lázní Janské Lázně „v současné době probíhá dlouhodobé sledování pacientů po první aplikaci, po měsíci a po roce od léčby elektroakupunkturou. Výsledky jsou prezentovány pravidelně na odborných lékařských kongresech.“

Předseda Českého klubu skeptiků Sisyfos, lékař Jaromír Šrámek, k tomu v diskusi pod článkem na iDnes.cz „Jehly pod proudem vrací na nohy i děti, metodu rozvíjejí v léčebně Vesna“ poznamenává:
Nějak se nám rozmáhá nešvar „publikace přes tiskové konference“. Klinik, často ani ne podvodník, ale jen ignorant nebo hlupák, který sám sebe vnímá jako revolucionáře nebo objevitele, se pustí do něčeho mimořádně špatně zdůvodněného, provede mizerné pozorování a oznamuje světu, tedy českým médiím, zázraky. Jen v nedávné době to byl isoprinosine, ivermektin nebo MLS laser, teď se zase protáčí elektroakupunktura. Myslím si, že to není dobrou vizitkou české akademické medicíny.

Je třeba poznamenat, že pokud by tato terapie skutečně fungovala, jednalo by se o obrovský průlom v medicíně. K takovému výsledku však zůstáváme skeptičtí.

pan Psax

pan Psax

Předseda Skeptické společnosti Atropos, člen Českého klubu skeptiků Sisyfos, člen Guerrilla Skepticism on Wikipedia a otec jednoho nového (a úžasného, samozřejmě) člověka. A k tomu ho platí i BigPharma a Soros.

Jeden myslel na “Elektroakupunktura opět na scéně

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *